fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 • Bij een geslachtsbepaling kan in alle gevallen nooit 100% zekerheid worden gegeven. Wanneer het geslacht niet goed in beeld te krijgen is, kunnen wij een tweede echo kosteloos aanbieden een week later. Lukt het in deze tweede poging ook niet dan kunnen we in uitzonderlijke situaties kosteloos nog een derde echoconsult aanbieden. BabyEchoSpa is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht en direct en indirecte schade die hieruit voortvloeit.
 • Wetenschappelijk onderzoek heeft tot op heden aangetoond dat het gebruik van echografieapparatuur geen schadelijke effecten heeft. BabyEchoSpa kan in alle gevallen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadelijke effecten. Dit geldt op zowel korte als langere termijn.
 • Het doel van de echo is niet medisch. De aandacht zal hoofdzakelijk gericht zijn op het maken van de leukste beelden. U aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst geen geneeskundige behandelingsovereenkomst is. Er niet gezocht wordt naar pathologie aanvaardt u dat “BabyEchoSpa” niet aansprakelijk is voor het niet attenderen op achteraf gebleken afwijkingen van het kind. U draagt zelf volledig de verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de zwangerschapsbegeleiding indien daar behoefte toe bestaat. Het consult is een vrije keus van de individuele klant. Vooraf wordt gekozen voor een van de aangeboden echo’s. Aansprakelijkheid voor enige gevolgschade, materiële en immateriële schade wordt uitgesloten.
 • Deelname aan alle activiteiten van BabyEchoSpa zijn geheel voor eigen risico.
 • BabyEchoSpa is niet aansprakelijk voor enig allergische reactie op de producten of voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen tijdens de cursus/workshop/behandeling.
 • De kwaliteit van de afbeeldingen/filmpjes is afhankelijk door onder meer de ligging en beweging van het kindje. Ook de locatie van de placenta en de hoeveelheid vruchtwater speelt hierbij een rol:
 1. Daarom kan de kwaliteit per echoconsult verschillen.
 2. BabyEchoSpa kan geen garantie geven op de kwaliteit van het beeldmateriaal.
 • In uitzonderlijke situaties kunnen wij een kosteloos echoconsult aanbieden.
 1. Het bedrag restitueren is in alle gevallen niet mogelijk.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uw kind. Mocht er sprake zijn van medicijn gebruik, medische klachten of is uw baby onder behandeling bij een arts of specialist geef dit dan door vóórdat u aan de babymassage van een spa-sessie begint. Overleg dit met de arts of specialist alvorens een sessie of cursus bij BabyEchoSpa te boeken.
 • BabyEchoSpa is niet aansprakelijk voor ongevallen. Baby’s dienen te allen tijde vergezeld te worden en in de gaten gehouden te worden door de ouders en/of voogd (18 jaar of ouder).
 • Het is ten strengste verboden producten aan het bad toe te voegen, indien de klant dit toch doet zullen alle kosten hieromtrent doorberekend worden naar de klant.
 • Er mogen 2 personen per baby mee ,waarvan de minimum leeftijd 18 jaar dient te zijn.
 • Het is verboden om de gehele sessie te filmen.
 • Het is niet toegestaan tijdens een sessie live te gaan op social media en of te facetimen
 • U gaat zelf onder begeleiding van een erkende masseur uw baby masseren.
 • Vaccinaties: binnen 3 dagen na vaccinatie van uw baby mag er niet gemasseerd worden. Dit omdat er kans bestaat dat uw baby een lichte verhoging heeft na het inenten en niet lekker is. Zodra u dan gaat masseren gaat u de doorbloeding stimuleren, grote kans dat u hiermee de temperatuur van uw baby verhoogt. Floaten raden we dan ook af, dit is echt teveel inspanning voor uw baby.
 • Heeft uw baby griep en of diarree dan geldt eigenlijk hetzelfde als bij vaccinatie. Tevens in verband met hygiëne is het dan niet toegestaan om te floaten.
 • Is uw baby (beetje) verkouden dan kan een sessie geen kwaad.
 • BabyEchoSpa is afdoende verzekerd tegen aansprakelijkheid.

 

Betaling:

 • Het is mogelijk om via Ideal, Mastercard of per pin.
 • U kunt ter plaatse of via de website betalen
 • Betaling moet geschieden vóór aanvang van de afspraak.

 

Annuleringsbeleid:

 • Wij vragen u om minimaal 24 uur van te voren te annuleren door middel van een reply op de reserveringsmail of u spreekt een duidelijk bericht in op de voicemail wanneer BabyEchoSpa gesloten is. Wij begrijpen dat het soms niet anders kan, maar late annuleringen zorgen ervoor dat de mensen op de wachtlijst deze dienst niet kunnen boeken.
 • Tot 24 uur van te voren kunt u een cursus/workshop/behandeling zonder extra kosten annuleren of verzetten.
 • Als u meer dan 5 minuten te laat komt, wordt u cursus/workshop/behandeling ingekort. U wordt 5 minuten voor de sessie begint bij ons verwacht.
 • Er vindt geen restitutie plaats. Wij gaan ervan uit dat u wel overwogen afspraak inboekt. Wanneer u tijdig wegens omstandigheden uw sessie moet annuleren, kunt u deze éénmalig binnen een termijn van 24 uur van te voren opnieuw inplannen. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig opnieuw inplannen van uw afspraak.
 • BabyEchoSpa retourneert geen aanbetalingen en keren deze ook niet uit in de vorm van een cadeaubon.
 • Noch is uw aanbetaling overdraagbaar naar anderen.

 

No-show beleid:

 • Komt u niet opdagen tijdens een door uw geboekte afspraak? Dan wordt dit genoteerd. De aanbetaling zal ook niet worden terug gestort.
 • Boekt u toch opnieuw een afspraak in dan ontvangt u van ons eerst een betalingsverzoek voor het volledige bedrag voor de nieuw geplande afspraak. Ontvangen wij de betaling niet tijdig? Dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Geldigheidsduur voordeelpakket:

 • In de spa kunt u bij ons een voordeligpakket afnemen, omdat deze gericht zijn op regelmatig bezoek hanteren wij een geldigheidsduur van 8 maanden. Deze gaat in op de dag van het aanschaffen van je pakket. De datum van aanschaf noteren wij voor u.
  U bent zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de sessies die aan uw pakket verbonden zijn. Het pakket is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. Bij het niet volledig gebruiken van uw voordeelpakket, welke redenen dan ook, ontvangt u geen geld of cadeaubonnen retour.

 

Cadeaubon aanschaffen en geldigheidsduur:

 • Enkel bij BabyEchoSpa aangekochte cadeaubonnen kunnen als betaalmiddel worden gebruikt.
 • Bonnen zijn geldig tot één jaar na uitgiftedatum, welke op de bon is vermeld en zijn niet tegen contanten inwisselbaar.
 • Cadeaubonnen worden geregistreerd op naam en zijn hiermee persoonsgebonden. Enkel juist geregistreerde bonnen kunnen worden gebruikt tegen het vermelde bedrag en/of behandeling/cursus/workshop.
 • De volledige waarde van de bon kan als betaling voor onze diensten worden gebruikt; wij geven geen restwaarde terug.
 • De cadeaubon is geldig voor alle diensten van BabyEchoSpa,
 • Het bedrag van een cadeaubon is alleen geldig voor de aangeboden diensten bij BabyEchoSpa en niet in ruilbaar voor producten.
 • Cadeaubonnen zijn op te halen volgens afspraak of u kunt ze per post ontvangen, verzendkosten voor koper.
 • De ontvanger van de cadeaubon is zelf volledig verantwoordelijk voor het tijdig innen van de bon voor de geldigheidsdatum.
 • De kosten voor het verzenden zijn niet bij de prijs inbegrepen bij bedragen onder de

€ 75,00.

 

Gratis gewonnen behandelingen en tariefwijzigingen:

 • Heeft u een gratis behandeling gewonnen? Dan is deze is 1 maand geldig vanaf de datum van de bekendmaking tenzij anders is aangegeven.
 • BabyEchoSpa behoudt zich het recht om de tarieven van elke dienst te wijzigen. Als de afspraak al geboekt is dan wordt het op dat moment geldende tarief gehanteerd.

 

Persoonsgegevens en privacy:

 • De klant voorziet BabyEchoSpa vóór de behandeling van alle gegevens, waarvan BabyEchoSpa aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 • BabyEchoSpa neemt de persoonlijke gegevens van klanten op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart.
 • BabyEchoSpa behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens welke van toepassing zijn sinds 28 mei 2018.
 • BabyEchoSpa verkoopt of verhuurt de gegevens van de klant niet aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.
 • BabyEchoSpa respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.
 • De consument heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens.
 • BabyEchoSpa gebruikt persoonlijke gegevens om de door u gekozen dienst(en) correct uit te voeren.
 • Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand welke wordt bewaard in een afgesloten kast.
 • Het bovenstaande privacy beleid is van toepassing op alle diensten van BabyEchoSpa. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u hiermee akkoord.
 • Wanneer u BabyEchoSpa een e-mail stuurt of een andere vorm van digitale berichten kunnen wij deze bewaren. Dit om de door uw gestelde vragen of verzoeken correct te kunnen verwerken. Voicemails worden na het afluisteren van de vraag automatisch verwijderd.
 • Papieren gegevens worden op alfabetische volgorde in een map bewaard in een afgesloten kast. Wanneer u langer dan 12 maanden onze spa niet meer hebt bezocht vernietigen wij ook deze papieren gegevens door middel van het volledig versnipperen van het papier.
 • Alle gegevens worden enkel ingezien door mv. S. Cohrs-Hartevelt en de dienstdoende medewerker(s) die de benodigde gegevens nodig heeft voor de sessie die op dat moment gaat plaatsvinden.

Cookies:

 • Maakt u gebruik van de website www.babyecho-spa.nl dan bieden wij u de mogelijkheid akkoord gaan met ons cookies beleid. Wij verzamelen deze om zo een beter inzicht te kunnen krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen en kunnen verbeteren. De gegevens worden bijgehouden en opgeslagen op onze veilige server of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapportages te kunnen inzien over de website wordt gebruikt of andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit.
 • U kunt er ook voor kiezen de cookies uit te zetten of te weigeren. Echter is het mogelijk dat sommige functies op de website minder goed functioneren.

Veranderingen:

 • Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van de mogelijkheden op onze website. BabyEchoSpa behoudt zich het recht deze aan te passen wanneer mogelijk. Wij adviseren u dan ook om bij elk bezoek de privacyverklaring te raadplegen.

 

Copyright:

 • Niets van deze site mag gekopieerd worden. Alle rechten zijn voorbehouden voor BabyEchoSpa.
 • Alle foto’s zijn bij BabyEchoSpa zelf gemaakt of wij hebben voor de rechten betaald voor rechtmatig gebruiken van digitale beelden. Deze beelden mogen niet gekopieerd, opgeslagen of gebruikt worden door andere partijen.

Gevonden voorwerpen:

 • BabyEchoSpa is niet verantwoordelijk voor achtergelaten persoonlijke voorwerpen of gestolen voorwerpen.

Bij een boeking gaat de klant automatisch akkoord met de bovengenoemde algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn ter hand gesteld middels publicatie op de website. In de informatie email die een klant ontvangt staat ook nog een link naar de algemene voorwaarden.